E 134 Hordalandsdiagonalen

E 134 Hordalandsdiagonalen

Statens Vegvesen sin rapport om øst/vest stamveinettet utpeker E 134 som det sikreste valget for transport mellom Østlandet og Vestlandet.

Rapporten er klar i sine konklusjoner: E 134 gir den beste samfunnsøkonomiske løsningen for sambandet.

Trafikkgrunnlaget for traseen vil etter alle prognoser også øke sterkt framover.

Miljøtuneller og flatere vei uten sterk stigning over fjellovergangen er svært viktig.

Tilknytningsarmer mot Kristiansand og industrinæringen i Grenland gir fordeler som de øvrige øst/vest-samband.

- SMB Hardanger bidrar sterkt i det videre arbeidet, sier styreleder Jan Ove Aasen. Arnfinn Førsund vil fronte SMB Hardanger med samarbeidspartnere i saken.

 

Foto fra pressekonferansen: Tormod E. Eitrheim