- Gledelig oppslutning om E134

- Gledelig oppslutning om E134

Haugesundregionens Næringsforening har sendt sin høringsuttalelse om øst-vest-forbindelsen til Statens Vegvesen. Her støtter Næringsforeningen Vegvesenets konklusjoner, og er glade for oppslutningen om E134.

I høringsuttalelsen påpeker HN også at planleggingen av flere utbyggingssaker har kommet så langt at de bør kunne realiseres rimelig raskt, deriblant strekningene Seljestad - Røldal og RV13 Oddadalen. Les mer her.